Podpora exportních aktivit společnosti HOLÍK International s.r.o.

Podpora exportních aktivit společnosti HOLÍK International s.r.o.

reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007563, II. výzva dotačního programu Marketing, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora exportních aktivit společnosti HOLÍK International s.r.o.

Podpora exportních aktivit společnosti HOLÍK International s.r.o.

reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013425, III. výzva dotačního programu Marketing, operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Projekty 1) a 2) spočívají v účasti na zahraničních veletrzích a prezentaci výrobků společnosti.

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům

reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0./0.0/15_019/0004628, I. výzva dotačního programu Aplikace, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Cílem realizovaného projektu je:
1) Vytvoření pokročilé poloautomatické výrobní technologie lepení jednotlivých vrstev rukavice, díky níž vzniknou rukavice kompaktní, stabilně fixované, s lepšími užitnými vlastnostmi pro uživatele.
2) Vytvoření testovacího systému rukavic, kterým se budou testovat hotové výrobky a ne jen hlavní materiály, ze kterých je rukavice vyrobena. Díky tomuto systému bude možné přesně lokalizovat slabá místa produktu a zvýší se bezpečnost a spolehlivost vyvíjených rukavic.

Aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice

Aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice

reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009727, I. výzva - Inovační vouchery
 
Cílem projektu je návrh a naprogramování aplikace pro obsluhu chytré hasičské rukavice Holík SensPro. Aplikace bude naprogramována pro mobilní zařízení (telefon, tablet) pracující pod operačním systémem Apple iOS.